Krajowe Archiwum Dokumentacji

  • Archiwizacja dokumentów kategorii A i B
  • Zapakowanie dokumentów do pojemników archiwizacyjnych
  • Systematyzacja akt według komórek organizacyjnych
  • Kwalifikacja dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
  • Niszczenie przeterminowanych dokumentów
Skontaktuj się z nami!

Kontakt

“Krajowe Archiwum Dokumentacji”

  • ul. Załawie 6
  • 38-340 Biecz
  • Tel. (13) 44 71 081
  • E-mail: monikamej@wp.pl

Formularz kontaktowy