Krajowe Archiwum Dokumentacji

  • Archiwizacja dokumentów kategorii A i B
  • Zapakowanie dokumentów do pojemników archiwizacyjnych
  • Systematyzacja akt według komórek organizacyjnych
  • Kwalifikacja dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
  • Niszczenie przeterminowanych dokumentów
Skontaktuj się z nami!

Klienci

Oto lista jednostek i podmiotów, które ulegly likwidacji lub upadłości i przekazały nam akta do dalszego przechowania: