Krajowe Archiwum Dokumentacji

  • Archiwizacja dokumentów kategorii A i B
  • Zapakowanie dokumentów do pojemników archiwizacyjnych
  • Systematyzacja akt według komórek organizacyjnych
  • Kwalifikacja dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
  • Niszczenie przeterminowanych dokumentów
Skontaktuj się z nami!

Galeria